Đừng bỏ con Mẹ ơi….
Hãy cho con được sinh ra đời
Con nào có tội tình chi?
Mà sao không cho con bên Mẹ
Đời con sẽ ra sao
Khi mai đây Mẹ bỏ con đi?
Đời con quá đau thương
Khi hình hài con sẽ không còn

Trích trong bài giảng: Phá thai và nghiệp lực

Bài liên quan