Chánh Mạng

Chánh Mạng

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi một nữ du sĩ ngoại đạo tên Sùcimukhi đi đến và nói...
Quả báo

Quả báo

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Tôn giả Moggallàna trú ở Gijjhakùta (Linh Thứu), khi từ núi bước xuống liền mỉm cười. Các Tôn...
Người thực sự có hiếu không nhiều

Người thực sự có hiếu không nhiều

Một thời, Thế Tôn trú tại Rajàgaha, trên núi Gijjhakùta. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ kheo: Các ông nghĩ thế...
Cha mẹ và con cái

Cha mẹ và con cái

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Lúc bấy giờ Singàkala (Thi Ca La Việt), con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành đảnh lễ sáu...
Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có...
Rùa và dã can

Rùa và dã can

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thưở xưa có một con rùa, vào một buổi chiều đang đi kiếm mồi...

Không phòng hộ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ, có Tỷ kheo dùng quá nhiều thì giờ giao tế với các gia đình. Các Tỷ kheo khác thấy...
Vô minh là cấu uế lớn nhất

Vô minh là cấu uế lớn nhất

Một thời, Thế Tôn ở Vesàli, tại Mahavàna, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có tám cấu uế này. Thế nào là tám ? Này các Tỷ kheo, không...
Bọt nước

Bọt nước

Một thời, Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng. Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Ví như, này các Tỷ kheo, sông Hằng này chảy mang theo...
Mang y bát đẹp bị Phật quở

Mang y bát đẹp bị Phật quở

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi Tôn giả Nanda, đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế Tôn;...
Có và không

Có và không

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các...
Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ

Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn những bữa ăn thịnh soạn. Rồi vua Pasenadi sau khi ăn xong, no...
Năm pháp làm gia tăng tuổi thọ

Năm pháp làm gia tăng tuổi thọ

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến thăm một Tỷ kheo bị bệnh,...
Lợi ích của kinh hành

Lợi ích của kinh hành

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích của kinh...

Tu tập tánh Không

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana. Rồi cư sĩ Dhammadina với năm trăm cư sĩ đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hãy...
Chánh tri kiến

Chánh tri kiến

Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là...

Xem nhiều

Bài mới