“Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục! Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc (Câu 197 đến 199)