Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 đến 199)” do đại đức Thích Phước Tiến giảng Tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) – Ngày 07/10/2014 (14/09/Giáp Ngọ)

video

Download MP3

Bài liên quan