Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 186 đến 192)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 07/09/2014 (14/08/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan