Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 – 185)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/08/2014 (29/07/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan