Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 179 đến 182)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 10/07/2014 (14/06/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan