Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 183)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/07/2014 (29/06/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan