“Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian (Câu 172 đến 178)