“Hãy ngắm cái thân trang sức này chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bịnh mà người ta tưởng là êm ái, cái thân ấy tuyệt đối không có gì trường tồn”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Già (Câu 146 đến 150)