Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Già (Câu 146-150)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 31/12/2013 (29/11/Quý Tỵ) tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan