Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 110 đến 115)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 08-05-2013

video

Download MP3

Bài liên quan