Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Đao Trượng (câu 129 đến 140)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 04/09/2013 (29/07/Quý Tỵ)

video

Download MP3

Bài liên quan