Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Đao Trượng (câu 141 đến 145)” do thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 03/10/2013 (29/08/Quý Tỵ) tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan