Friday, 20 May, 2022
nghe thuat dinh tam

Kinh Pháp Cú – Phẩm Ái Dục – Câu 352

"Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại, và thứ lớp của tự cú, đó là bậc đại trí, đại trượng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng"
nghe thuat dinh tam

Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh một tập thể

Hòa thuận là yếu tố quan trọng hơn hết trong mọi công việc, mọi tổ chức đoàn thể.
nghe thuat dinh tam

Kinh Pháp Cú – Câu 355

"Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác."
nghe thuat dinh tam

Ngón tay chỉ mặt trăng

Giáo pháp của đức Phật được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả.
nghe thuat dinh tam

Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà – Câu 182

"Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó"
nghe thuat dinh tam

Hạnh phúc có mặt khi chúng ta biết chia sẻ với nhau

Bạn hạnh phúc, điều đó quan trọng, nhưng đừng vì hạnh phúc của bản thân mình mà nhẫn tâm giành giật, đạp đổ hạnh phúc của người khác. Hãy yêu thương và chia sẻ, bạn sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.
nghe thuat dinh tam

Đừng để trong tâm những đau khổ

Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng giữ trong lòng những khổ đau. Bạn phiền muộn, là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ, là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bạn đau khổ, là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ, là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú…
nghe thuat dinh tam

Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà – Câu 181

"Người tu trì Thiền định, ưa xuất gia, ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm chánh giác, bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên, nhơn"

KPC – Phẩm Song Yếu – Câu 1 – Câu 2

1. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ...

KPC – Phẩm ác – Câu 128

128. Phật dạy: Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế...

KPC – Phẩm ác – Câu 127

127. Phật dạy: chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế...

KPC – Phẩm ác – Câu 126

126. Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, còn cõi Niết...

KPC – Phẩm ác – Câu 125

125. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược...

KPC – Phẩm ác – Câu 124

124. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị...

KPC – Phẩm ác – Câu 123

123. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham tránh xa...

KPC – Phẩm ác – Câu 122

122. Chớ khinh điều lành nhỏ cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng làm nay bình. Kẻ...

Bài mới