Từ những quan niệm sai lầm, người có lối suy nghĩ tà kiến rất dễ bị cuốn vào những hành động tà đạo. Bởi vốn dĩ trong thâm tâm họ lúc này, không còn tồn tại ranh giới thiện – ác, mất đi tư tưởng về nhân – quả, không tin vào duyên nghiệp, các lý thuyết đúng đắn về cõi nhân sinh con người. Từ đó, dẫn đến những hành động đậm chất tà đạo, trở thành những thành phần sai lầm, lạc lối trong xã hội. Rơi vào tà kiến, cũng giống như rơi vào một thế giới hoang đường, dễ dàng phạm vào những ác hạnh, mất đi chính kiến. Các hành động tà đạo nảy sinh một cách vô thức, không thể kiểm soát cũng như không thể trở về khoảnh khắc là con người chính kiến ban đầu.

Trích trong bài giảng: Ra khỏi rừng mê