Trang Chủ Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

1174 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Xe Báu Đại Thừa phần 15 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 15" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 13.06.2020 http://youtu.be/pL_Vnt-DCPQ

Xe Báu Đại Thừa phần 13 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 13" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 30.5.2020 http://youtu.be/-hsaTDnhmCg

Xe Báu Đại Thừa phần 12 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 12" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 9.5.2020 http://youtu.be/NRLgckpZUpY

Từng Giọt Sữa Thơm phần 14 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 14" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 01.05.2020 http://youtu.be/xt7vICmHg8E

Từng Giọt Sữa Thơm phần 13 – Thích Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 13" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 30.4.2020 http://youtu.be/i9dcDJYyS_o

Từng Giọt Sữa Thơm phần 12 – Thích Pháp Hoà

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 12" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 29.4.2020 http://youtu.be/NSdkzp8xiQw

Từng Giọt Sữa Thơm phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 27-04-2020 http://youtu.be/Hi-7rx4AX-I

Từng Giọt Sữa Thơm phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 24-04-2020 http://youtu.be/XxkH0zprBvQ

Xe Báu Đại Thừa phần 11 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 11" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 02.05.2020 http://youtu.be/gifZZyykXFE

Xe Báu Đại Thừa phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 25.4.2020 http://youtu.be/pyW0FGqAEBY

Xe Báu Đại Thừa phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 18.4.2020 http://youtu.be/aN-ABuH0msU

Xe Báu Đại Thừa phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 11.4.2020 http://youtu.be/8YDs5pemRBo

Từng Giọt Sữa Thơm phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm, ngày 22-04-2020 http://youtu.be/0vuVENeUgqY

Năm Tướng Suy Hao – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Năm Tướng Suy Hao" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 10.5.2020 http://youtu.be/lteFwH2z6_E

Từng Giọt Sữa Thơm phần 7 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 7" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 22.4.2020 http://youtu.be/ltnN4Kqthmk

Xe báu Đại Thừa phần 7- Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 7" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 04-04-2020 http://youtu.be/849VOt2HlFc

Xe báu Đại Thừa phần 6 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 6" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 28-03-2020 http://youtu.be/k0Vg9IRSK00

Xe báu Đại Thừa phần 5 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 5" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 21-03-2020 http://youtu.be/GH9F6xAUrII

Xe báu Đại Thừa phần 3 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 3" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 07-03-2020 http://youtu.be/SK1bH8g8OMw

Xe báu Đại Thừa phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 2" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 29-02-2020 http://youtu.be/KxJj5X5hDNk

Bài Mới

Xem Nhiều

Hide picture