Pháp thoại Tu nhờ tam độc (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phước Huệ, sysney, ngày 11.11.2019

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bài liên quan