Pháp thoại Tu nhờ tam độc (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phước Huệ, sysney, ngày 11.11.2019

video