Pháp thoại “Các Căn Viên Thông” do Thầy Thích Pháp Hòa ̣̣giảng tại Chùa Đại Nam (Hemiji, Nhật Bản) ngày 3.11.2019

Bài liên quan