Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 - Thích Pháp Đăng

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 – Thích Pháp Đăng

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, do Thầy Thích Pháp Đăng giảng http://youtu.be/VDerNEOJvmk
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 - Thích Chân Tính

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 – Thích Chân Tính

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp với chủ đề: phỏng vấn TT Thích Chân Tính về việc xây dựng chùa Hoằng Pháp...
Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto , ngày 1.9.2018 )

Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto), ngày 01.09.2018
Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-09-2018
Vấn Đáp: Giá Trị Ứng Dụng Kinh Vu Lan - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Giá Trị Ứng Dụng Kinh Vu Lan – Thích Nhật Từ

Bài vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 08-09-2018 Các câu hỏi về: 1/ Điểm tương đồng và khác biệt giữa thiền Tứ Niệm Xứ ,...
Vì Đời Vô Thường (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Vì Đời Vô Thường (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Huệ Quang (Hoa Kỳ), ngày 27-11-2010

Xem nhiều