Bài pháp thoại Núi sông là núi sông (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Sydney, ngày 9.11.2018

video