Pháp thoại “Thầy rất bình thường” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Virginia) ngày 21.9.2019

video

Bài liên quan