Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Linh Sơn (Toronto, Canada), ngày 24-09-2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 – Thích Phước Tiến

Giảng tại Hindu Temple (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 17-10-2017

Đạo Phật – Đạo Ông Bà (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Chánh Pháp (Hoa Kỳ) ngày 16.12.2018
Người Ăn Chay Có Được Ăn Hành Tỏi Không? - Thích Phước Tiến

Người Ăn Chay Có Được Ăn Hành Tỏi Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe Thầy Thích Phước Tiến giải đáp câu hỏi: Người ăn chay có được ăn ngũ vị tân (hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ) không? https://www.youtube.com/watch?v=D7UNaO2ckjw
Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/oc27YlzCN38 Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh | Thích Nhật Từ Giảng tại Nhật Bản, ngày 10/06/2015
Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 25.9.2018 )

Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017
Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Vấn Đáp: Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? https://www.youtube.com/watch?v=G1SYRkFDLWI

Xem nhiều