Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-06-2019

Các câu hỏi về:

1/ Ảo giác trong khi ngồi thiền
2/ Tâm sân và cách điều phục cơn giận dữ
Ý nghĩa 3 ấn tướng của đức Phật
3/ Quán tưởng trong hơi thở thiền
4/ Thời gian thực tập thiền
5/ Vượt qua trầm cảm và hoang tưởng

Bài liên quan