Bài vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 08-09-2018

Các câu hỏi về:

1/ Điểm tương đồng và khác biệt giữa thiền Tứ Niệm Xứ , thiền Chánh niệm và thiền Tri vọng
2/ Giá trị ứng dụng kinh Vu lan
3/ Phật giáo đại thừa và đạo bà la môn
4/ Để du học Ấn Độ có kết quả

Bài liên quan