Buổi vấn đáp Phật pháp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 25-12-2018

Các câu hỏi về:

1/ Thoát khỏi sự chấp ngã
2/ Thiết chế hóa Tăng đoàn thời đức Phật
3/ Thuyết bồ đề tâm
4/ Tam đề ngũ quán
5/ Ba phương diện giáo dục
6/ Mô hình trung cấp Phật học
7/ Phác họa nền Phật học trên thế giới

Bài liên quan