Bài vấn đáp được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội, ngày 06-08-2018

Các câu hỏi về:

1/ Phiền não tức bồ đề
2/ Độ người thân qua 5 điều đạo đức
3/ Kinh Kim Cương năng đoạn
4/ Đưa Phật giáo đến với giới trẻ
5/ Cách giữ hạnh phúc vợ chồng

Bài liên quan