Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang và chùa Dược Sư (Hàn Quốc), ngày 07-04 và 08-04-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Chuẩn bị cho hôn nhân
2/ Khổ vì tình yêu mù quáng
3/ Hiện tượng ma nhập
4/ Kinh Đại Bát Niết Bàn và Bát Niết Bàn
5/ Niết Bàn ở đâu?
6/ Tức ngực khi đang ngồi thiền
7/ Hòa hợp Tăng đoàn và 6 pháp Hòa kính
8/ Khái niệm Tam thánh trong Phật học
9/ Điều kiện vãng sanh trong kinh A Di Đà, địa ngục có thật hay không?

Bài liên quan