Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang và chùa Dược Sư (Hàn Quốc), ngày 07-04 và 08-04-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Chuẩn bị cho hôn nhân
2/ Khổ vì tình yêu mù quáng
3/ Hiện tượng ma nhập
4/ Kinh Đại Bát Niết Bàn và Bát Niết Bàn
5/ Niết Bàn ở đâu?
6/ Tức ngực khi đang ngồi thiền
7/ Hòa hợp Tăng đoàn và 6 pháp Hòa kính
8/ Khái niệm Tam thánh trong Phật học
9/ Điều kiện vãng sanh trong kinh A Di Đà, địa ngục có thật hay không?

Tiểu sử thượng tọa Thích Nhật Từ

Thầy Thích Nhật Từ sinh ngày 01/04/1969 (ngày 15/ 02 năm Kỷ Dậu) tại Sài Gòn. Thầy xuất gia với Hoà thượng Thích Thiện Huệ tại chùa Giác Ngộ năm 1984 và thọ giới tỳ kheo năm 1988. Thầy trụ trì tại chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Sau đó, Thầy du học tại Ấn Độ năm 1994 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học năm 2001.

Hiện nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ là trụ trì tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM và Vĩnh Long), chùa Vô Ưu (Q. Thủ Đức), Chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh), Chùa Linh Xứng (Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá)

Thượng tọa Thích Nhật Từ là người sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay", "Hội Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay" và Chủ nhiệm Đại tạng Kinh Việt Nam.

Bài liên quan