26 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 18 October, 2017
Danh mục Thích Nhật Từ

Thích Nhật Từ

Tất cả hơn 3000 bài giảng của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Lập Nghiệp Thành Công - Thích Nhật Từ

Lập Nghiệp Thành Công – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 15-10-2017
Mười Đức Của Phật Tử Tại Gia - Thích Nhật Từ

Mười Đức Của Phật Tử Tại Gia – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 30 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-10-2017
Ba Nguyên Tắc Chia Sẻ Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Ba Nguyên Tắc Chia Sẻ Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017
Pháp Sư: Mục Đích Và Đặc Điểm Của Chân Lý Phật - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Mục Đích Và Đặc Điểm Của Chân Lý Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 06-10-2017
Pháp Sư: Tác Phong Và Phẩm Chất Cần Có - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Tác Phong Và Phẩm Chất Cần Có – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017
Pháp Sư: Kỹ Năng Thuyết Pháp - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Kỹ Năng Thuyết Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 09-10-2017
Pháp Sư: Yêu Cầu Về Nội Điển Và Ngoại Điển - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Yêu Cầu Về Nội Điển Và Ngoại Điển – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 09-10-2017
Bốn Thực Tập Căn Bản Về Thiền - Thích Nhật Từ

Bốn Thực Tập Căn Bản Về Thiền – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 9 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-10-2017
Bốn Nguyên Tắc Chia Sẻ Chân Lý Phật - Thích Nhật Từ

Bốn Nguyên Tắc Chia Sẻ Chân Lý Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 02-10-2017
Sinh Hoạt Thiếu Nhi Phật Giáo Tại Chùa - Thích Nhật Từ

Sinh Hoạt Thiếu Nhi Phật Giáo Tại Chùa – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Tết Trung Thu 04-10-2017
Vai Trò Phật Tử Tại Gia - Thích Nhật Từ

Vai Trò Phật Tử Tại Gia – Thích Nhật Từ

Giảng tại Thiền viện Thiên Phước, ngày 01-10-2017
Bạo Lực Và Chia Rẽ - Thích Nhật Từ

Bạo Lực Và Chia Rẽ – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-10-2017
Sư Phạm Hoằng Pháp

Sư Phạm Hoằng Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân TP. HCM, ngày 02-10-2017
Tuổi Trẻ Hạnh Phúc - Tương Lai Tươi Sáng - Thích Nhật Từ

Tuổi Trẻ Hạnh Phúc – Tương Lai Tươi Sáng – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp, ngày 01-10-2017
Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa West End, Canada, ngày 21-05-2017
10 Hạnh Tạo Phước Lành (KT82) - TT Thích Nhật Từ mới nhất 2017

10 Hạnh Tạo Phước Lành (KT82) – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10-09-2017
Cách Trị Liệu Của Đức Phật - Thích Nhật Từ

Cách Trị Liệu Của Đức Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Xá Lợi (Canada), ngày 21-05-2017
Tri Ân Người Khai Sáng Trí Tuệ - Thích Nhật Từ

Tri Ân Người Khai Sáng Trí Tuệ – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 28 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2017
Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày - Thích Nhật Từ

Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Phật tử Lê (Canada), ngày 23-05-2017
Đạo Phật Là Gì - Thích Nhật Từ

Đạo Phật Là Gì – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Miến Điện (Canada), ngày 25-05-2017
Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - Thích Nhật Từ

Giác Ngộ Thoát Khổ Đau – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Giác Ngộ (Hoa Kỳ), ngày 30-05-2017
Những Điều Người Tu Thiền Nên Biết - Thích Nhật Từ

Những Điều Người Tu Thiền Nên Biết – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Long Hoa (Canada), ngày 25-05-2017
Tu Trong Nghịch Cảnh - Thích Nhật Từ

Tu Trong Nghịch Cảnh – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Thuyền Tôn (Canada), ngày 25-05-2017
Đừng Đổ Lỗi Cho Số Phận - Thích Nhật Từ

Đừng Đổ Lỗi Cho Số Phận – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phổ Đà (Canada), ngày 27-05-2017
Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ - Thích Nhật Từ

Bốn Mươi Đề Mục Thiền Chỉ – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2017