Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Các tình huống chia sẻ Phật pháp
2/ Kỹ năng chia sẻ chân lý Phật
3/ Góc nhìn đúng về đổ nghiệp
4/ Học thuyết Mạt Thế Luận
5/ Hôn nhân và hướng nghiệp cho giới trẻ
6/ Tổ chức lễ Hằng Thuận tại chùa
7/ Khái niệm về tạp niệm tạp tụng và tạp tu
8/ Thực tập thiền Tứ Niệm Xứ
9/ Cái nhìn khách quan về người hoàn tục

Tiểu sử thượng tọa Thích Nhật Từ

Thầy Thích Nhật Từ sinh ngày 01/04/1969 (ngày 15/ 02 năm Kỷ Dậu) tại Sài Gòn. Thầy xuất gia với Hoà thượng Thích Thiện Huệ tại chùa Giác Ngộ năm 1984 và thọ giới tỳ kheo năm 1988. Thầy trụ trì tại chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Sau đó, Thầy du học tại Ấn Độ năm 1994 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học năm 2001.

Hiện nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ là trụ trì tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM và Vĩnh Long), chùa Vô Ưu (Q. Thủ Đức), Chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh), Chùa Linh Xứng (Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá)

Thượng tọa Thích Nhật Từ là người sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay", "Hội Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay" và Chủ nhiệm Đại tạng Kinh Việt Nam.

Bài liên quan