Buổi Vấn đáp Phật pháp do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Như Ý (Bà Rịa Vũng Tàu), ngày 05-07-2018 gồm những bài vấn đáp:

Hội thánh đức chúa trời 0:12
Giải thích về Chùa Tân Diệu – Long An 23:48
Vòng tròn sự sống theo đạo Phật 33:58
Biết nhận lỗi và chuộc lỗi 47:45
Sinh hoạt Gia đình Phật tử vì giá trị sống 55:55
Cách làm chủ cảm xúc 1:14:37
Về cuộc biểu tình luật đặc khu kinh tế 1:26:17

Bài liên quan