Bài vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại Trường THPT Phú Thái, Hải Dương, ngày 25-11-2018

Các câu hỏi về:

1/ Tin sâu luật nhân quả
2/ Ý nghĩa xâu chuỗi tràng hạt
3/ Nghiệp sát sinh
4/ Vượt qua cám dỗ, làm chủ bản thân
5/ Vượt qua tham sân si làm chủ chính mình
6/ Vì sao tu sĩ không lập gia đình
7/ Năm điều đạo đức Phật dạy

Bài liên quan