Buổi Vấn đáp Phật pháp do TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Đăk Nông, ngày 07-07-2018, gồm các bài vấn đáp:

Sáu yếu tố để thành công 0:04
Văn hóa ẩm thực Phật giáo 6:43
Cách ứng xử khi bị xúc phạm nhân phẩm 15:48
Phật tử nên tu theo tông nào 23:19
Kềm chế và bộc lộ sự tức giận đúng cách 36:23

Bài liên quan