Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 15 - Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 15 – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/vBUb-AJ2_0E Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm Ánh Sáng Phật Pháp khác: https://goo.gl/NA8YLK Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/0w2A3ixT-aQ Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã | Thích Nhật Từ Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (March 29, 2015) | Phật Pháp Ứng Dụng

Tùy Nghiệp Thọ Sanh (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, Canada ngày 3/19/2013
Vấn đáp: Cách gọi tên trong Phật  giáo | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Cách gọi tên trong Phật giáo – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/uBvwo6dBhqQ Vấn đáp: Cách gọi tên trong Phật giáo | Thích Nhật Từ Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015
Vấn đáp: Ba thân Phật | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Ba thân Phật – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/sGruohnUF8s Vấn đáp: Ba thân Phật | Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Paris, Pháp, ngày 28/06/2015

Xem nhiều