Pháp thoại “Điều Con Người Mong Muốn phần 2” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA ngày 23.2.2020

Bài liên quan