Pháp thoại “Liễu Tri Cực Lạc ” do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Chùa Văn Thù (Riverside, CA) ngày 21.2.2020

Bài liên quan