Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

Lý Nhập – Hạnh Nhập – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lý Nhập - Hạnh Nhập" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. Ngày 3.11.2019 http://youtu.be/L8IiPqYn6P0

Người Tín Đồ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Người Tín Đồ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Jame Lick High School, San Jose, CA ngày 1.12.2019 http://youtu.be/LGvliZdm8nM

Chánh Mạng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Chánh Mạng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 14.9.2019 http://youtu.be/m6coHCJZfc4

Đối Tượng Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đối Tượng Cứu Khổ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina. Ngày 25.8.2019 http://youtu.be/vW59ElQs8hc

Các Căn Viên Thông – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Các Căn Viên Thông" do Thầy Thích Pháp Hòa ̣̣giảng tại Chùa Đại Nam (Hemiji, Nhật Bản) ngày 3.11.2019 http://youtu.be/iWWGjP4-0VU

Ước NguyệnNgười Con Hiếu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ước NguyệnNgười Con Hiếu" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, ngày 25.8.2019 http://youtu.be/xA8VUJznqLw

Hiểu Việc – Ứng Việc – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Hiểu Việc - Ứng Việc" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Đạo Tràng Gia Khánh, ngày 31-11-2019 http://youtu.be/Vc2uVX9uCRs

Tẩu Hỏa Nhập Ma – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Tẩu Hỏa Nhập Ma" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Catholic Church, Mauii, Hawaii ngày 14.9.2019

Ế – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ế" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Catholic Church, Mauii, Hawaii. Ngày 15.9.2019

Độ Tử – Độ Sanh – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Độ Tử - Độ Sanh" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Vân (Hayward, CA) bgày 9.12.2019

Phương Pháp Niệm Phật – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Phương Pháp Niệm Phật" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB)

Di Chuyển Thần Thức – Thầy Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Di Chuyển Thần Thức" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Windsor, ON ngày 24-11-2019

Lễ Halloween – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lễ Halloween" do Thầy thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, Ngày 2.11.2019

Cần Nương Tựa Pháp – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Cần Nương Tựa Pháp" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại windsor, ON. Ngày 24.11.2019

Sám Hối Chân Nhân – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Sám Hối Chân Nhân" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Ân Ottawa, ON ngày 29.6.2019

Đổi cái tạm thành cái bền – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đổi cái tạm thành cái bền" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản

Phóng sanh hay sát sanh – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Phóng sanh hay sát sanh" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Việt Nam (kanagawa, Nhật Bản) ngày 27.10.2019

Ứng dụng pháp môn tu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ứng dụng pháp môn tu" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019

Bồ Tát Tại Gia phần 93 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Bồ Tát Tại Gia phần 93" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)

Bồ đề vốn không cây – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Bồ đề vốn không cây" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Dược Sư, Incheon, Korea Ngày 20.10.2019

Bài Mới

Xem Nhiều

Hide picture