Pháp thoại “Lễ Halloween” do Thầy thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, Ngày 2.11.2019

Bài liên quan