Pháp thoại “Lý Nhập – Hạnh Nhập” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. Ngày 3.11.2019

Bài liên quan