Pháp thoại “Đối Tượng Cứu Khổ” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina. Ngày 25.8.2019

Bài liên quan