Pháp thoại “Ứng dụng pháp môn tu” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019

Bài liên quan