Pháp thoại “Hiểu Việc – Ứng Việc” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Đạo Tràng Gia Khánh, ngày 31-11-2019

Bài liên quan