Pháp thoại “Lời Cuối Của Thế Tôn” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 8.3.2020

Bài liên quan