Pháp thoại “Định luật cho Vơi để Đầy” do TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Sám Hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân, vào lúc 19h00 ngày 29/10/Tân Sửu (Nhằm ngày 03/12/2021)

Download MP3

Bài liên quan