Pháp thoại: “Bớt nói lời sát thương” do TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Sám Hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân, vào lúc 19h00 ngày 14/11/Tân Sửu (Nhằm ngày 17/12/2021)

Download MP3

Bài liên quan