Bình An Nội Tại - TT. Thích Nhật Từ

Bình An Nội Tại – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Sắc Tứ Long An, Tiền Giang, ngày 09-12-2018
Thành Công Và Hạnh Phúc - TT. Thích Nhật Từ

Thành Công Và Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-12-2018
Thân Phận Một Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Thân Phận Một Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 18/12/2018
Con Từ Đâu Tới Và Vì Sao Con Tới - Thích Thiện Tuệ

Con Từ Đâu Tới Và Vì Sao Con Tới – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Tam Bảo (Quận 1, HCM) ngày 01-12-2018
Không Tranh Luận Với Đời - TT. Thích Nhật Từ

Không Tranh Luận Với Đời – Thích Nhật Từ

Giảng tại trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 29-11-2018
Vượt Qua Bệnh Tự Ái - TT. Thích Nhật Từ

Vượt Qua Bệnh Tự Ái – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2018
Gia Tài Quý Báu Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Quý Báu Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/12/2018
Để Sống Trọn Niềm Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Để Sống Trọn Niềm Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 01/12/2018
Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 99 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019
Khổ Vui Do Mình - Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ mới nhất

Khổ Vui Do Mình – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phước Thành (H. Cầu Ngang - T. Trà Vinh) ngày 04/10/2018
Chọn Bạn Mà Chơi Chọn Nơi Mà Học - Thích Thiện Tuệ

Chọn Bạn Mà Chơi Chọn Nơi Mà Học – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh - HCM) ngày 09-12-2018
Sống Bình An Chết Nhẹ Nhàng - Thích Thiện Tuệ

Sống Bình An Chết Nhẹ Nhàng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Linh Hòa (H. Xuân Lộc - T. Đồng Nai) ngày 25-11-2018
Chướng Ngại Của Tuổi Già Khi Vào Đạo - Thích Thiện Tuệ

Chướng Ngại Của Tuổi Già Khi Vào Đạo – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Xuân Hòa (TX Long Khánh) ngày 30-11-2018

Xem nhiều