Tản Mạn Cuối Năm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác khuyến khích sự tu tập đối với Đạo Tràng Bát Quan Trai trong ngày tổng kết cuối năm của đạo tràng tại Chùa Từ Tân,...

Ba hạng người ước mơ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng người ước mơ" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 28-06-2020 http://youtu.be/_jYpNdUBhZA

Nói dễ làm khó – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Nói dễ làm khó" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP . Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp) ngày 01/07/2020 http://youtu.be/bVQm3j96q74

Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/McMHWXqbJHo

Ba hạng bệnh nhân – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng bệnh nhân" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Viên (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/pWyYn5KF3xA

Đối cảnh luyện tâm – đối nhân luyện tánh – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Đối cảnh luyện tâm - đối nhân luyện tánh" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 04/07/2020 http://youtu.be/YmaCTTkzqQM

Ra Khỏi Chiếc Lồng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ra Khỏi Chiếc Lồng" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 02/07/2020 http://youtu.be/reWDAkqkeMQ

Đời vô thường làm gì để sống an vui – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Đời vô thường làm gì để sống an vui" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền...

Ai gánh nghiệp cho ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Ai gánh nghiệp cho ai" do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng https://www.youtube.com/watch?v=21zsFcQi4Xw

Ba nguyên tắc sống ở đời – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ba nguyên tắc sống ở đời" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 24/06/2020 http://youtu.be/KvWurXz1Izk

Những lựa chọn quan trọng trong đời người – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Những lựa chọn quan trọng trong đời người" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) ngày 21-06-2020 http://youtu.be/qXsp0fhjvlE

Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu? (KT113) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113 tại Tu Viện Tường...

Thông điệp từ dịch bệnh – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp từ dịch bệnh" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 73 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 21-06-2020 http://youtu.be/Zuavop9qM4c

Điều gì tạo nên con người thiện ác – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Điều gì tạo nên con người thiện ác" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức) ngày 14-06-2020 http://youtu.be/BjY0Npnxrjk

Cúi đầu như bông lúa – ngẩng đầu như cỏ dại – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Cúi đầu như bông lúa - ngẩng đầu như cỏ dại" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành -...

Hãy Là Chiếc Lá Rơi – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Hãy Là Chiếc Lá Rơi" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Thiền Viện Chân Không (Hoa Kỳ) ngày 07-12-2019 http://youtu.be/Y_Nggt0I3Yo Download MP3

Người với người xa nhau bởi điều gì – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Người với người xa nhau bởi điều gì" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 31-05-2020 http://youtu.be/wjG-5y_8JGw

Pháp thoại mới

Xem nhiều