Ai Xem Tiền Tài Danh Lợi Là Giả Tạm – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Bi (Đài Bắc - Đài Loan) ngày 03-03-2019

Hãy làm theo ba chữ “T” – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 11/03/2019

Hạt giống đắng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp) ngày 07/03/2019

Đừng làm nô lệ cho tham dục của thế gian – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Tịnh Thất Liên Nghiêm (H. Bình Chánh, TP. HCM) ngày 10/01/2019

Khách và chủ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Long Thạnh Tự (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 08/03/2019

Vạn sự kiết tường như ý – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 06/03/2019

Sáu loại sức khỏe quý hơn vàng – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 18-02-2019

Trải nghiệm hạnh phúc qua 7 không – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-02-2019

Cội Nguồn Của Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 05/03/2019

Bốn Hạng Người Không Ngủ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Hòa Khánh (Q. Bình Thạnh - HCM) ngày 03-03-2019

Các Câu Chuyện Về Giá Trị Sống – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 20-01-2019

Xem nhiều