Pháp thoại “Nghịch lý cuộc đời” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 13/07/2020

Bài liên quan