Pháp thoại “Đời vô thường làm gì để sống an vui” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè – T. Tiền Giang) ngày 28/06/2020

Bài liên quan