Pháp thoại “Đẹp và xấu” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Tiên Châu (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 08/06/2020

http://youtu.be/l1ykIV6ZaOA

Bài liên quan